Com ens organitzem?

DSC05358

Quantes més famílies siguem, més rica i plural serà l’AFA

L’assemblea és básica per la nostra organització; és l’espai on decidim, definim els objectius, prioritzem i aprovem el pressupost de l’AFA per cada curs escolar. Quan assistim a les assemblees podem participar, de manera directa, en totes les decisions que es prenen a l’AFA.

Com treballem?

Estem organitzats en comissions, que són les encarregades d’ocupar-se dels temes que es decideixen en assemblea.

Durant el primer trimestre, cada comissió presenta els objectius, calendari i pressupost necessari per tot el curs; tot això es revisa i s’aprova en assemblea.

L’última assemblea de curs la fem al mes de juny. És el moment de fer balanç i veure què podem millorar de cara el curs vinent.

La Coordinadora està formada per un representant de cadascuna de les comissions més el representant de l’AFA al consell escolar. Coordina el treball entre les comissions i fa d’interlocutora de l’AFA amb l’escola, a la vegada que ajuda a enfortir-ne els vincles.


Si vols ser soci de l’AFA és molt fàcil: només cal ser pare o tutor legal d’un alumne i pagar la quota anual per família.

T’apuntes?

SI! anar al formulari

PER QUÈ PARTICIPAR?

  • Coneixeràs de mes a prop què fa l’escola i els teus fills i filles.
  • Tindràs veu i vot en totes les decisions, projectes i iniciatives.
  • Ajudaràs a l’escola a tirar endavant el seu projecte educatiu.